La Constitution belge

 

Brokstukken van fundamenten van een samenleving.

Fragiliteit van de basisafspraken van een natie.

Wat rest: ideologische herinterpretaties van Verlichtingswaarden.

Dubbelzinnig en absurd.

Onzekerheid over wat echt in de Belgische Grondwet staat.

Wet in klei gegrift, relict van een oud maar verdwenen gezag.

Geen grond meer om op te staan.

Een land van fictie, maar geen enkel woord verzonnen.

Dit werk is in bruikleen genomen door het vredegerecht te Kontich. Het staat daar opgesteld en is vrij te bezoeken.