Jeffe De Brabandere (1998, Borgerhout)

 

Ik toon drie grote thema’s in mijn werk: europa, geschiedenis en dieren.

Europa is een continent van geschiedenis. De Europese beschaving overdenkt voortdurend zijn oorsprong en tegelijk ziet het zijn ondergang: Europa, het avondland. Europese oerverhalen suggereren dat er een Europese authenticiteit is. Maar in de mythe van Europa blijkt al dat Europa van Phoenicië komt. Externe invloeden zijn voor Europa altijd al van cruciale betekenis geweest. In het politieke debat wordt voortdurend naar de Verlichting en de Europese grondwaarden verwezen, als basis van onze identiteit, maar die is verre van vanzelfsprekend.

Dieren hebben een belangrijke plaats in de Europese mythen en dus ook in de kunst die deze mythen als onderwerp heeft. De verbeelding van het dier verraadt echter de maatschappelijke machtsverhoudingen, heersende denkkaders en gangbare zelfbeelden. Onze relatie met dieren is overigens de laatste eeuwen meer en meer verstoord geraakt. We weten niet meer hoe we de mentale kracht van een dier moeten begrijpen. Er is een sterke disneyficering, maar voor de rest is er geen plaats meer voor het dier in onze samenleving. We zien het dier niet meer als dier, we hebben geen oog meer voor het dierlijke. Dieren zijn voor ons het “andere”, dat onze verbeelding prikkelt.

 

Op deze manier kun je ook naar het verleden kijken, als het andere dat ons vormt maar ook stoort, als iets herkenbaar of eigen, maar dat toch vreemd is.

Geschiedenis is niet alleen een feitelijk of objectief gegeven, ze heeft ook een kleur, sfeer, patine, ze kan zelfs een melancholie bezitten. Geschiedenis kan heel dichtbij zijn, zit in kleine objecten, meubels, gebruiksvoorwerpen, in familieverhalen. Ik werk dan ook vaak met bestaande materialen die een verleden meedragen, een verhaal hebben. Ik combineer dat ook met sculpturen in hout of klei of maak andere assemblages, tekeningen op groot formaat en op verschillende dragers in pen, houtskool, bister, …

Gerepesenteerd door Geukens & De Vil gallery

Tentoonstellingen

OPKOMEND: 

LET'S GET OUT => 15 juli -17 oktober 2021. Meer info HIER

Solotentoonstelling => november-december 2021 bij Geukens & De Vil Gallery. Meer info snel.

2020

ToBe Antwerp 2020, Antwerpen BE, Gerepresenteerd door Geukens & De Vil Gallery (groepstentoonstelling)

Confined Challange 2.0, online groepstentoonstelling door Geukens & De Vil Gallery

MASTERS EXPO 2020, Antwerpen BE (groepstentoonstelling)

YouTube ArtSpace in zomerfabriek: Zomer van Antwerpen (groepstentoonstelling)

YouTube ArtSpace: Work on display - the Quarantine way, Expo #3: Cyber's handshake groepstentoonstelling)

Mastertentoonstelling: 20/20, Antwerpen BE (groepstentoonstelling)

Nacht van Permeke: GrowingGifs, Antwerpen BE (groepsperformance)

2019

Drawing as performing, Antwerpen BE (groepsperformance)

Resonantie, Kalmthout BE (groepstentoonstelling)

Eindtentoonstelling Sint Lucas Antwerpen, Antwerpen BE (groepstentoonstelling)

Unfolding Spaces, Antwerpen BE (groepstentoonstelling)

Exit 16, Antwerpen BE (groepstentoonstelling)

2018

Vliegend Standpunt, Antwerpen BE (groepstentoonstelling)

Opleiding

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, 2019 tot 2020 (master)

Sint Lucas Antwerpen, 2016 tot 2019 (bachelor)